Kalendariet är nu lösenordsskyddat

Då det mesta av intresse i vårt kalendarium ändå främst berör TG- och föreningsmedlemmar så gör vi nu även kalendariet till USL-intern sida med lösenordsskydd – samma lösenord som för övriga interna sidor!

/Styrelsen

Inför Kultur vid Ekoln

På torsdagens TG har vi genrep inför invigningskonserten. Vårt framträdande på lördag är 15:00-16:30. Samling kl 14! Adressen till Kultur vid Ekoln är Sandavägen 1 och 3, i Sunnersta. Parkeringsmöjligheter i närheten finns främst vid KFUM Alnäs, intill gamla Sunnersta campingplats och vid Sunnerstagropen (och i någon begränsad mån även längs småvägarna i närheten). Väl mött för en förhoppningsvis solig och fin eftermiddag vid Ekolns strand! Kee bjuder på fika!

/Styrelsen

Noter för stämmor

Nu börjar det finnas en del nedtecknade noter för stämmorna (och mer kommer så snart jag får tid) – t.v. dock bara på spellistor-sidan. Om det är avvikelser mellan spelad stämma och nedtecknad, lita mer på den skrivna rent tonmässigt!

/Larsa 

Heldag på Ekolnsnäs 15/9

Redan nu kan vi meddela att vi kan se fram emot en heldag av spel och trevlig samvaro för TG, som ”kickoff” i början av nästa säsong. För just detta ”event” utlokaliserar vi oss till trevliga och vackert belägna Ekolnsnäs. Mer info om exakt tid och andra detaljer kommer senare (prel. gäller kl 10-16) men boka dagen redan nu så att ni säkert kan vara med!

/Elisabeth (och övriga i styrelsen)

Stämmor till Ekoln-låtarna

Nu finns inspelade förslag/möjliga stämmor; så här till att börja med till Ekolnlåtarna och t.v. bara på spellistesidan. Obs att vissa bara är inspelade med en vända av resp. repris. Obs även att det på sikt kan bli vissa ändringar men att det så småningom även är tänkt att finnas noter för stämmorna.

Längre fram fortsätter vi, vart efter…, med hela repertoaren som mål.

/Larsa

Styrelsemöten och planering på kort/lång sikt

Vi har haft två styrelsemöten efter årsmötet 21 mars. Direkt efter årsmötet hade vi ett kort konstitueringsmöte vars resultat framgår av styrelsesidan. Den 16 april hade vi sedan vårens tredje styrelsemöte där både kortsiktiga och långsiktiga planer diskuterades. De viktigaste punkterna av allmänintresse var följande:

  • I år blir det inget förplanerat uppträdande vid Disastämman för vår del.
  • I Österbybruk kommer vi däremot att spela både från scen på dagen och till dans på kvällen.
  • TG-träning och huvudfokus under resten av våren blir annars konsert och spel till dans (ev. spontandans…) då Kultur vid Ekoln öppnas för säsongen.
  • Vi kommer även i år att spela till dans i Bingsjö (deltagandet är bekräftat av PeO).
  • “Samarbetsspelningarna” med Missionskyrkans spelstuga blir så som tidigare planerat.
  • Preliminära TG-datum för hösten har lagts och info om dem kommer på webben och i kalendariet så fort de blivit bekräftade av Fyrisgården (någon gång under maj…).
  • Ev. gästspelmän och andra möjliga evenemang under hösten diskuterades, bl.a. ev “mingelspel” i foajén vid Oktoberstämmans öppnande, men även några andra spännande, möjliga saker som vi ber att få återkomma om.
Som vanligt, håll koll på i första hand kalendariet och sidorna med TG-information om spellistor och träningstillfällen så riskerar du inte att missa viktig info vartefter planeringen faller på plats!
 
/Styrelsen