Från styrelsen

Vi har hittills haft tre styrelsemöten, och även mellan dessa jobbat på med en ”himla massa olika saker” för att ge en bra start för oss som förening och spelmanslag; vi har konstituerat oss, jobbat med frågor runt medlemskap, deltagande i torsdagsgrupp, webbsidor, organisationsnummer, budget och bank, föreningens arkiv, inspelning av låtar och utveckling av repertoaren, ansluta till studieförbund, m.m. Vi kommer fortsättningsvis att då och då kort avrapportera här på föreningsbloggen vad vi har för oss.

/Styrelsen

Nya bilder, etc.

Efter att ha fått synpunkter och ytterligare bildmaterial från övriga styrelsen så löper det på som förväntat med att bygga upp vår webb. Jag har bl.a. testat ut ett bra fliksystem för ett kompakt, överskådligt låtarkiv. Även satt mig in i rutiner för säkerhetskopiering av webbsidorna. Det är snart klart att släppa in Jacob och Lisa så de får lägga in låtar, gamla och nya.

/Larsa

Länkar, m.m.

Jag har lagt in en del länkar och uppdaterat texter i någon mån. Kommer att temporärt öppna upp sidorna så att styrelsen kan kolla inför nästa styrelsemöte på torsdag (11/1).

/Larsa

Menyn

Formulerat om ”entries” på menyn och strukturerat om den en hel del, så att fokus till vänster ligger mot info utåt och främst nyttigheter för medlemmar ligger till höger.

/Larsa

Lösenordsskydd

Har funderat och testat en del olika alternativ samt valt en lösning och strukturerat om sidorna något så att det blir en acceptabel kompromiss mellan säkerhet och användarvänlighet.

/Larsa

Webbsidorna börjar ta form

Struktur, menyer och layout börjar komma på plats så sakteliga. Mycket av anpassning återstår och mycket/det mesta av innehållet på sidorna saknas ännu. Kalendariet var svårt att få till och integrera på ett snyggt sätt, men nu är det funktionellt och ser ändå skapligt ut med nuvarande inställningar.

/Larsa