Historik & info

Vårt spelmanslag har sitt ursprung i den spelstugeverksamhet som under en längre tid bedrivits i Uppsala Missionskyrka. På initiativ av dåvarande kantor Margareta Ljungdahl och Gunnar Vegerfors började man  för mer än 10 år sedan träffas och spela folkmusik i Missionskyrkans musiksal, cirka fyra gånger per termin. Spelstugan var, och är fortfarande, öppen för alla som vill komma och spela. Man sitter i en ring och turas om att önska låtar att spela tillsammans. Ofta kan många eller alla redan låten som önskas och spelar med. I andra fall är låten ny för de flesta. Ibland gästas också spelstugan av en mer erfaren folkmusikant som vid de tillfällena lär ut en eller flera låtar ur sin repertoar.

Den här verksamheten har varit och är mycket uppskattad av deltagarna och med åren har kärngruppen blivit mer och mer samspelt. Man har framträtt i en del sammanhang på Missionskyrkan, bl.a. med musik vid högmässor, men  även vid årliga konserter. Spelstugan har också framträtt i utomkyrkliga sammanhang med spelningar på äldreboenden, på Eric Sahlströminstitutet i Tobo samt vid olika spelmansstämmor, som i Bingsjö och på Oktoberstämman i Uppsala Konsert och Kongresshus.

Några av spelmännen i spelstugan började för några år sedan diskutera hur man kunde utöka och vidareutveckla den ganska fria form som Spelstugan har haft. Detta utan att inverka negativt på den existerande verksamheten. Svaret blev att behålla Spelstugan i dess nuvarande öppna form och samtidigt bilda en mer sluten grupp som under fastare former kan utveckla samspel och låtspel. I december 2017 bildades så föreningen ”Uppsala Spelmanslag” efter att verksamheten redan hade startat i mindre skala. Spelmanslagets s.k. ”torsdagsgrupp” träffas normalt varannan vecka då det inte är skollov. Dessa sammankomster är endast öppna för de som anmält och beviljats inträde i förväg. Det står dock var och en fritt att gå med i föreningen Uppsala spelmanslag samt att ställa sig på väntelista för torsdagsgruppen och delta i spelmanslagets övriga aktiviteter som är öppna för alla medlemmar.

Spelmanslaget har helt naturligt en fast förankring och bas i den Uppländska folkmusiktraditionen men spelar även låtar från många andra delar av Sverige.

Vi ställer gärna upp med spelningar till dans eller konsert, så om du är intresserad av att engagera oss för spelningar i större eller mindre format, kontakta oss gärna!