Minnessida – Ingrid Gustavsson

Ingrid har lämnat oss

Det är med sorg och saknad vi meddelar att Uppsala Spelmanslags tidigare sekreterare och medlem från starten, Ingrid Gustavsson, har gått bort efter en tids sjukdom. Ingrid var en flitig deltagare i den spelstuga som arrangeras i Uppsala Missionskyrka och som utgjorde basen för bildandet av Uppsala Spelmanslag. Ända sedan starten av spelmanslaget var Ingrid en av de pådrivande medlemmarna och hon deltog nästan alltid i lagets repetitioner och konserter. Ingrid var en av dem som alltid ställde upp och jobbade för oss andra. Ända tills hälsan satte stopp verkade hon som sekreterare i lagets styrelse och förde noggrant och samvetsgrant protokoll vid styrelsens möten.

Även utanför lagets egna aktiviteter var Ingrid en flitig besökare med sin fiol, på spelmansstämmor och träffar runt om i Uppland och i övriga landet. Hon tog inte plats och förhävde sig på andras bekostnad, men hade ofta värdefulla synpunkter på låtval och framförande. ”Ska inte den där gå lite fortare?” En typisk synpunkt från Ingrid som alltid ägde riktighet.

Hennes intresse för folkmusiken och lagets aktiviteter var djupt och engagerat. Vi kommer att minnas Ingrid som en av lagets mest drivande och hängivna medlemmar. Hennes engagemang och intresse för folkmusiken och Uppsala spelmanslag var föredömligt och som spelkamrat och god vän lämnar hon oss i stor sorg och saknad.

/Spelkamrater, vänner och styrelse i Uppsala spelmanslag


Ingrid 1

Bild 1 av 20

Det är svårt att mista en vän, så svårt att mista en vän. 
Något fint går itu. Här är jag, var är du?
Jag vill tro, att vi träffas igen.

Som en fjäril som lyfter från blomman,
som en fågel som lämnar sitt bo
söker själen sin väg mot det höga,
så har jag hört, så har jag lärt.
Är det sant, så vet du det nu.
Här är jag, var är du?

Det är svårt att mista en vän, så svårt att mista en vän.
Något fint går itu. Här är jag, var är du?
Jag vill tro, att vi träffas igen.

/Mista en vän (Sv. Psalm 799)
(Text och musik: Gullan Bornemark)