Minnessida – Rolf Malmquist

Rolf Malmquist, vår goda vän och spelkamrat har lämnat oss i sorg och saknad men många ljusa minnen och låtar han tyckte om lever kvar. En del av minnena återfinner du nu här på Rolfs minnessida.

Här är Rolfs dödsannons.

Och här går nu att, om du så vill, skriva en hälsning på Rolfs minnessida på Evighetens Begravningsbyrå.

Här är en pdf om minnesgåvan till Alzheimerfonden från Uppsala spelmanslag och Spelstugan.

Här är även korta utdrag från olika mailväxlingar, allt från det sorgliga beskedet, via flera mer långvariga spelkamraternas reaktioner och ljusa minnen, till planering av begravningen och den likaledes ljusa minnestunden med spel som ägde rum 26 augusti i Trädkyrkan i Berthåga.

Slutligen finner du nedan ett minnesgalleri sammanställt av bilder, främst från Eva och Torbjörn, men även några få från spelstugan (de allra flesta bilderna där tog Rolf ju själv, men några få blev han också med på) och från spelmanslagets träningar.

Tack för många fina spelstunder som vi hade genom åren med dig, Rolf! Du bakade så många goda surdegsbröd – och ibland bondkakor – till spelträffarna du bjöd in oss till. Många var de små spelgrupperna vi fick vara med i tack vare dig och allt dokumenterade du till oss på CD-skivor (se Bildgalleriet).

Jag (Eva) lärde känna dig 1993 på en spelträff i Ålands bygdegård – Torbjörn i samband med en inspelning 1996 med Rootklang i Missionskyrkans kyrksal.

De tre decennierna sedan dess har varit mycket berikande både spelmässigt och i kontakter/möten med många spelkamrater.

Vi minns dig med glädje, men även saknad, och är tacksamma att vi fick lära känna dig!

/Eva Rosén Rasmusson & Torbjörn Rosén