Styrelsemöten och planering på kort/lång sikt

Vi har haft två styrelsemöten efter årsmötet 21 mars. Direkt efter årsmötet hade vi ett kort konstitueringsmöte vars resultat framgår av styrelsesidan. Den 16 april hade vi sedan vårens tredje styrelsemöte där både kortsiktiga och långsiktiga planer diskuterades. De viktigaste punkterna av allmänintresse var följande:

  • I år blir det inget förplanerat uppträdande vid Disastämman för vår del.
  • I Österbybruk kommer vi däremot att spela både från scen på dagen och till dans på kvällen.
  • TG-träning och huvudfokus under resten av våren blir annars konsert och spel till dans (ev. spontandans…) då Kultur vid Ekoln öppnas för säsongen.
  • Vi kommer även i år att spela till dans i Bingsjö (deltagandet är bekräftat av PeO).
  • “Samarbetsspelningarna” med Missionskyrkans spelstuga blir så som tidigare planerat.
  • Preliminära TG-datum för hösten har lagts och info om dem kommer på webben och i kalendariet så fort de blivit bekräftade av Fyrisgården (någon gång under maj…).
  • Ev. gästspelmän och andra möjliga evenemang under hösten diskuterades, bl.a. ev “mingelspel” i foajén vid Oktoberstämmans öppnande, men även några andra spännande, möjliga saker som vi ber att få återkomma om.
Som vanligt, håll koll på i första hand kalendariet och sidorna med TG-information om spellistor och träningstillfällen så riskerar du inte att missa viktig info vartefter planeringen faller på plats!
 
/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *