Styrelsemöte 2020-02-05

Vid vårt senaste styrelsemöte, 5 februari, gick en stor del av tiden åt till att planera och diskutera saker vi behöver ha på plats inför föreningens årsmöte som blir vid TG-tillfället 19 mars. Om du vill lämna en motion som ska behandlas vid årsmötet så tar vi gärna emot den senast 1 månad innan årsmötet, d.v.s. senast 19 februari.
 

Utöver förberedelserna för årsmötet hann vi dock även med en del annat, som:

  • en del allmän planering inför vårens kommande TG-träningar,
  • diskussion om möjliga gästspelmän,
  • vårt önskade deltagande vid olika speltillfällen under våren och lite längre fram, bl.a. ett eventuellt ”spel-läger” tillsammans med Örebro spelmanslag sent i vår eller tidigt i höst,
  • hur vi kan uppmuntra att ännu fler närvarar vid de allra flesta av våra ordinarie TG-träningar – detta blir allt viktigare ju mer vi börjar jobba med specifika detaljer och arrangemang av låtarna, etc.

Mycket av det planerade och våra önskemål enligt ovan är inte slutligt avstämt och spikat ännu, men som vanligt, håll koll på webben så missar du inget efter hand som alltmer kommer på plats! Det går också alltid bra att fråga oss om det är något du undrar över.

/Styrelsen  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *